Javna ustanova “Dom zdravlja” Kakanj

U JU “Dom zdravlja” Kakanj dostupna je zdravstvena zaštita za sve naše građane bez obzira na vjeru, rasu, spol ili neko drugo obilježje. Mi nastojimo pružiti adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Uz konstantna ulaganja u nabavku i osavremenjavanje opreme želimo pratiti savremena medicinska dostignuća i tako olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti našim pacijentima.
Putem mreže ambulanti porodične medicine JU “Dom zdravlja” Kakanj građani Kaknja ostvaruju svoje pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i putem ostalih ambulanti.
Pored primarne zdravstvene zaštite građanima se pruža i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita. Određene specijalističko-konsultativne usluge pružaju naši specijalisti (oftalmolog, neuropsihijatar, internista, dermatovenerolog, pedijatar, fizijatar, radiolog, pneumoftiziolog, specijalisti stomatoloških disciplina, specijalisti: medicine rada i urgentne medicine, ginekolog), dok ostale usluge pružaju specijalisti iz KB Zenica (hirurg, otorinolaringolog, ortoped…)

logo_dz

slova_animacija_dz

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA” KAKANJ


Zadnja obavještenja

USKORO eNARUČIVANJE I eUPUTNICA ZA STACIONAR U KB ZENICA

Sarajevska organizacija MedIt, koja održava ambulantni informacioni sistem (AIS) na području Ze-do kantona, planira u sklopu redovnog održavanja AIS-a... read more

OPĆINSKO VIJEĆE PRIVREMENO IMENOVALO ČLANOVE UO JU “DOM ZDRAVLJA” KAKANJ

Općinsko vijeće općine Kakanj je 30.05.2017. godine privremeno imenovalo  članove UO JU ''Doma zdravlja'' Kakanj. Privremeni UO JU "Dom... read more

ČESTITKA POVODOM 12. MAJA-MEĐUNARODNOG DANA SESTRINSTVA

Povodom 12. maja-Međunarodnog dana sestrinstva upućujemo najiskrenije čestitke medicinskim sestrama i tehničarima sa željom da njihovi profesionalni i privatni... read more

TURSUM DR. MIRSAD PONOVNO NA ČELU JU “DOM ZDRAVLJA” KAKANJ

Prije prvomajskih praznika JU "Dom zdravlja" Kakanj dobila je novog direktotra, odnosno ponovno je izabran Tursum dr. Mirsad za... read more

PRVOMAJSKA ČESTITKA

Povodom 1. maja-Međunarodnog praznika rada svim radnicima upućujemo najiskrenije čestitke uz želju da ih prati sreća, zdravlje i uspjeh... read more

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA SE OBILJEŽAVA POD MOTOM: “DEPRESIJA, RAZGOVARAJMO!”

Svjetska zdravstvena organizacija je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja (07.04.) posvetila depresiji u kampanji pod motom „Depresija: razgovarajmo“. Depresija je poremećaj raspoloženja... read more

PREDSTAVNICI SDC POSJETILI CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE JU „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ

Dana 13.03.2017. predstavnici Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) posjetili su Centar za mentalno zdravlje JU „Dom zdravlja“... read more

SVJETSKI DAN BUBREGA

Povodom Svjetskog dana bubrega danas je Udruženje dijaliziranih i transplantiranih osoba Kakanj u saradnji sa Udruženjem dijaliziranih i transplantiranih... read more