javna ustanova “dom zdravlja” kakanj

Ul. Zeničkog partizanskog odreda br. 50

POČETNA

 

U JU “Dom zdravlja” Kakanj dostupna je zdravstvena zaštita za sve naše građane bez obzira na vjeru, rasu, spol ili neko drugo obilježje. Mi nastojimo pružiti adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Uz konstantna ulaganja u nabavku i osavremenjavanje opreme želimo pratiti savremena medicinska dostignuća i tako olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti našim pacijentima.

Putem mreže ambulanti porodične medicine JU “Dom zdravlja” Kakanj građani Kaknja ostvaruju svoje pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i putem ostalih ambulanti.

Pored primarne zdravstvene zaštite građanima se pruža i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita. Određene specijalističko-konsultativne usluge pružaju naši specijalisti (oftalmolog, neuropsihijatar, internista, dermatovenerolog, pedijatar, fizijatar, radiolog, pneumoftiziolog, specijalisti stomatoloških disciplina, specijalisti: medicine rada i urgentne medicine, ginekolog), dok ostale usluge pružaju specijalisti iz KB Zenica (hirurg, otorinolaringolog, ortoped…)

Telefon: 032/460-950; Fax: 032/460-951; E-mail: infodzkakanj@bih.net.ba

Copyright 2018. JU “Dom zdravlja” Kakanj. 
Sva prava zadržana. 
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.