javna ustanova “dom zdravlja” kakanj

3

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O IMPLEMENTACIJI E-RECEPTA

Već ranije smo navodili da je Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona pokrenuo implementaciju projekta E-recept na području Ze-do kantona i da će ubuduće recept biti pisan putem sistema e-recept, a ne kao do sada na papirnom receptu. Koristimo ovu priliku da obavijestimo sve građane Kaknja, koji svoje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u JU “Dom zdravlja” Kakanj, da će od srijede (4.4.2018) započeti implementacija E-recepta i na području općine Kakanj. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona naglašeno je da će prelazni period trajati oko dva mjeseca kada bi se u potpunosti trebalo propisivanje recepata prebaciti u sistem e-recepta iz dosadašnjeg pisanja papirnih recepata. Putem ovog sistema propisivaće se lijekovi sa Esencijalne liste Ze-do kantona na način da se pacijent javlja u bilo koju apoteku na području općine Kakanj onog momenta kada ga njegov porodični ljekar obavijesti da je njegov lijek propisan kroz sistem e-recepta, a po završetku ljekarskog pregleda.

Molimo sve građane  općine Kakanj, koji pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u JU “Dom zdravlja” Kakanj, da imaju razumijevanja, jer je sistem e-recepta jedan inovativan način u pružanju zdravstvenih usluga. Naglašavamo da ni jednom pacijentu neće biti uskraćen  propisani lijek.

Iskreno se nadamo da će kroz ovaj sistem biti unaprijeđena zdravstvena zaštita na području općine Kakanj.

Fotografija:         Softversko rješenje e-recepta firme Cuspis