AKTIVNOSTI U JU “DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM” KAKANJ POVODOM 25.NOVEMBRA-DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj obnovila je svoj vozni park sa dva nova vozila: VW-sanitetsko vozilo za prevoz hitnih slučajeva koje je opremljeno dodatnom opremom za pružanje pomoći pacijentima prilikom prevoza i Duster-višenamjensko  vozilo za prevoz pacijenata  na području općine Kakanj i šire.

Prezentacija puštanja u rad dva navedena vozila upriličena je 25.11.2023. godine povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine gdje su prisustvovali općinski zvaničnici na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Mirnesom Bajtarevićem. Općinski Načelnik, prilikom obraćanja, naglasio je da je izuzetno zadovoljan saradnjom sa JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj, te da će i ubuduće Općina davati svoj doprinoS kako bi ova zdravstvena ustanova bila opremljena  i kako bi u svakom trenutku mogla dati svoj maksimum u pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu općine Kakanj. Vršilac dužnosti drektora  u JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj, Tursum dr. Mirsad, istakao je da sve što se radi u ovoj zdravstvenoj ustanovi je upravo zbog toga da se pacijentima olakša i da im se pruža kvalitetna , pravovremena i sveobuhvatna zdravstvena zaštita, te će upravo sa nabavkom ova dva nova vozila biti olakšan transport pacijentima od kuće do JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj ili do neke druge zdravstvene ustanove.

Na kraju, općinski Načelnik i direktor JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj  uputili su prisutnima, ali i svima onima koji u srcu nose Bosnu i Hercegovinu, zajedničku čestitku povodom 25.novembra-Dana državnosti Bosne i Hercegovine.