JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj raspisuje sljedeći Javni oglas za prijem radnika u radni odnos: