JU “DOM ZDRAVLJA SA STACINAROM” KAKANJ PRVA JAVNOZDRAVSTVENA USTANOVA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA KOJA JE INTEGRALNO CERTIFICIRANA I AKREDITOVANA

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH, organizovala je 07. i 08.12.2023. godine seminar ‘Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023’. Tema ovogodišnjeg skupa ‘Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023’ bila je ”Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama”.

Pored stručnih predavanja na ovom skupu dodijeljena su rješenja o certifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova na području FBiH, nekima parcijalno (certificirane ili akreditovane samo pojedine službe zdravstvene ustanove) a nekima integralno (certificirane ili akreditirane sve službe zdravstvene ustanove).

Među zdravstvenim ustanovama koje su uspješno okončale proces certifikacije i akreditacije tokom ove godine nalazi se i JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj. Inače ovo je prva javnozdravstvena ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona koja je integralno certificirana i akreditovana.

 U kontekstu uspješno okončane certifikacije i akreditacije JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj Valjevac dr. Salih, direktor AKAZ-a ističe sljedeće:

“Ovo je AKAZ-ova tradicionalna manifestacija koja se organizuje radi edukacije zdravstvenih radnika, ali i zbog uručenja rješenja onim zdravstvenim ustanovama koje su uspješno završile certifikaciju i akreditaciju ustanove. Jedna od javnozdravstvenih ustanova koja je uspješno tokom godine završila proces certifikacije i akreditacije je JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj. Ja koristim ovu priliku da čestitam ovoj zdravstvenoj ustanovi, njenom menadžmentu i radnicima, te da istaknem i značajan doprinos koordinatora kvaliteta iz ove zdravstvene ustanove koji je svojim radom i zalaganjem bio okosnica cijelog procesa certifikacije i akreditacije”.

Tursum dr. Mirsad, v.d. direktora JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj, između ostalog, navodi sljedeće:

“Mi smo proces certifikacije i akreditacije započeli prije gotovo tri godine, ali pandemija COVID-19 znatno je usporila njegovu dinamiku. Ovo je svakako veliki iskorak za ovu zdravstvenu ustanovu, jer će usluge koje mi pružamo našim pacijentima biti znatno kvalitetnije i sigurnije, te time doprinosimo sveukupnom poboljšanju i unapređenju zdravstvene zaštite na području općine Kakanj. Mi smo i do sada pružali stručno i profesionalno usluge našim pacijentima, ali ovo je sada finalizirano na način da za svaki tretman ili aktivnost postoji jasno utvrđena procedura koja olakšava rad radnicima, ali i pacijentima omogućava veću sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite”.

U svakom slučaju, najiskrenije čestitke JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj i njenim radnicima bez kojih se ni jedan proces ne može ni započeti, ali ni okončati.

Sretno u budućem radu!