Kalendar

VAŽNI DATUMI U GODINI KOJI SE OBILJEŽAVAJU NA INTENACIONALNOM PLANU

JANUAR

01. 01. Svjetski dan porodice, Svjetski dan mira
08. 01. Svjetski dan pismenosti
10. 01. Svjetski dan smijeha
15. 01. Dan vjerskih sloboda
25. 01. SvJetski dan borbe protiv lepre
26. 01. Međunarodni dan carine
27. 01. Međunarodni dan sjećanja na holokaust
31. 01. Dan bez duhanskog dima

FEBRUAR

02. 02. Svjetski dan močvara
04. 02. Međunarodni dan borbe protiv raka
07. 02. Međunarodni dan života
11. 02. Svjetski dan bolesnika
12. 02. Darvinov dan
14. 02. Dan zaljubljenih
15. 02. Svjetski dan djece oboljele od raka
20. 02. Dan nenasilnog otpora
21. 02. Međunarodni dan maternjeg jezika
22. 02. Međunarodni dan žrtava
29. 02. Dan kada žene zaprose muškarce ( jednom u četiri godine)

MART

01. 03. Dan borbe protiv pušenja
01. 03 – 08. 03. Nedjelja borbe protiv raka
02. 03. Svjetski dan knjige
07. 03. Dan pozorišta
08. 03. Međunarodni dan žena
14. 03. Međunarodni dan reka
15. 03. Svjetski dan potrošača, Međunarodni dan protiv policijske brutalnosti
19. 03. Dan lastavica
20. 03. Svjetski dan poezije, Međunarodni dan Frankofonije
21. 03. Međunarodni dan invalida rada, eliminacije rasne diskriminacije, Dan šuma 
22. 03. Svjetski dan vode
23. 03. Dan meteorologije
24. 03. Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze
24. 03. – 31. 03. Nedjelja zdravih usta i zuba 
27. 03. Svjetski dan pozorišta

APRIL

01. 04. Dan borbe protiv alkoholizma,  Svjetski dan šale,  Dan za ekologiju duše 
02. 04. Međunarodni dan dječije književnosti
04. 04. Međunarodni dan svijesti o minama i demontiranju,  Dan zaštite na radu
07. 04. Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan urbanizma
09. 04. Svjetski dan Roma
11. 04. Svjetski dan Parkinsonove bolesti
15. 04. Svjetski dan porodice
20. 04. Međunarodni dan zaštite od buke
22. 04. Sjvetski dan dan planete Zemlje
23. 04. Svjetski dan knjige, Svjetski dan zaštite autorskih prava
23. 04. – 29. 04. UN nedelja bezbednosti u saobraćaju
24. 04. Međunarodni dan zaštite laboratorijskih životinja
25. 04. Dan borbe protiv malarije
26. 04. Svjetski dan intelektualne svojine 
27. 04. Svjetski dan dizajna
28. 04. Dan pasa vodiča
29. 04. Međunarodni dan igre 

MAJ

01. 05. Međunarodni praznik rada, Dan zaštite nosoroga
02. 05. Svjetski dan delfina
03. 05. Međunarodni dan slobode medija, Međunarodni dan borbe protiv astme
04. 05. Međunarodni dan vatrogasaca
05. 05. Međunarodni dan babica 
08. 05. Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
08. 05. – 15. 05. Nedjelja Crvenog križa
09. 05. Dan Evrope
10. 05. Dan kretanja, Dan ptica i drveća
11. 05. Svjetski dan pisanja pisama
11. 05. – 17. 05. Nedjelja zdravlja usta i zubi 
12. 05. Međunrodni dan medicinskih sestara
13. 05. Svjetski dan pravedne trgovine
14. 05. Dan ptica selica
15. 05. Međunarodni dan akcije za klimu, Međunarodni dan porodice
16. 05. Ples sa Evropom
17. 05. Međunarodni dan Homofobije,  Svjetski dan telekomunikacija
18. 05. Svjetski dan muzeja
21. 05. Svjetski dan za kulturnu raznolikost, dijalog i razvoj
22. 05. Međunarodni dan biološke raznovrsnosti
24. 05. Evropski dan parkova
25. 05. Međunarodni dan sporta
28. 05. Dan leptira
29. 05. Međunarodni dan mirotvoraca UN-a
31. 05. Svjetski dan borbe protiv pušenja
Druge subote u maju Svjetski dan sajma
Druge nedjelje u maju Majčin dan

JUN

01. 06. Međunarodni dan djece, Svjedski dan mlijeka
04. 06. Međunarodni dan djece žrtava nasilja
05. 06. Svjetski dan zaštite životne sredine
08. 06. Svjetski dan okeana
12. 06. Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada
14. 06. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
15. 06. Svjetski dan hrane
17. 06. Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše
18. 06. Svjetski dan Sunca
20. 06. Svjetski dan izbjeglica
21. 06. Svjetski dan muzike, Svjetski dan mira i molitve
23. 06. Olimpijski dan trčanja,  Dan javnog servisa
26. 06. Međunarodni dan za podršku žrtvama nasilja, 
             Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge      


JUL

Prva subota u julu  Međunarodni dan saradnje, Međunarodni dan zadruga
11. 07. Svjetski dan stanovništva
20. 07. Svjetski dan skoka
21. 07. Svetski dan borbe protiv koka kole 

AVGUST

01. 08. – 07. 08. Svjetska nedjelja dojenja 
01. 08. Međunarodni dan prijateljstva
06. 08. Dan Hirošime
09. 08. Međunarodni dan siromašnih
12. 08. Godišnjica Ženevske konvencije, Međunarodni dan mladih
23. 08. Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu
29. 08. Međunarodni dan nestalih

SEPTEMBAR

01. 09. Dan gluhih
08. 09. Međunarodni dan pismenosti, Svjetski dan borbe protiv bjesnila
10. 09. Svjetski dan prevencije samoubistva
11. 09. Dan evropske baštine, Svjetski dan prve pomoći
14. 09. Dan prašuma
14. 09. – 21. 09. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti
15. 09. Svjetska akcija ”Očistimo svijet”
16. 09. Svjetski dan očuvanja ozonskog omotača, Evropski dan prve pomoći
18. 09. Svjetski dan geologa
21. 09. Međunarodni dan mira, Svjetski dan Alzhheimerove bolesti, 
             Međunarodni dan zaštite šišmiša, Međunarodni dan evropske zastave
22. 09. Svjetski dan bez automobila
25. 09. Svjetski dan srca
26. 09. Europski dan jezika, Dan čistih planina, Svjetski dan kontracepcije
27. 09. Svjetski dan turizma
Poslednja nedelja septembra Svjetski pomorski dan

OKTOBAR

01. 10. – 05.10. Dječija nedjelja
01. 10. Međunarodni dan starijih osoba, Dan ukidanja nuklearnog oružja, 
             Svjetski vegetarijanski dan, Međunarodni dan muzike, 
             Svjetski dan borbe protiv hepatitisa
02. 10. Svjetski dan stanovanja, Svjetski dan domaćih životinja
03. 10. Svjedski dan naselja, Međunarodni dan djece
04. 10. Svjetski dan zaštite životinja
05. 10. Svjetski dan učitelja
Druga srijeda u oktobru Međunarodni dan ublažavanja posljedica prirodnih katastofa
06. 10. Svjetski dan pješaka
08. 10. Svjetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja
09. 10. Svjetski dan pošte, Dan fer pleja UEFA
10. 10. Svjetski dan mentalnog zdravlja, Dan zahvalnosti za plodove zemlje
11. 10. Dan posvećen smanjenju prirodnih katastrofa
14. 10. Svjetski dan “Bijelog štapa”,  Svjetski dan davalaca organa
15. 10. Svjetski dan čistih ruku, Dan slijepih, Međunarodni dan pješačenja,
             Međunarodni dan žena na selu
16. 10. Svjetski dan hrane
17. 10. Svjetski dan borbe protiv siromaštva, Svjetski dan protiv boli
18. 10. Svjetski dan menopauze
20. 10. Svjetski dan protiv osteoporoze
22. 10. Međunarodni dan pažnje posvećene mucanju i govornim manama
24. 10. Svjetski dan UN, Dan dostupnosti informacija, Dan borbe protiv raka dojke
24. 10. – 30. 10. Nedjelja razoružanja
25. 10. Dan dobrovoljnih darivatelja krvi
27. 10. Svjetski dan audio vizualne kulturne baštine
30. 10. Svjetski dan štednje, Dan borbe protiv moždanog udara
j31. 10. – 06. 11. Nedjelja štednje

NOVEMBAR

03. 11. Svjetski dan muškaraca
06. 11. Međunarodni dan urbanih regija
07. 11. Evropski dan nauke
08. 11. Dan prosvjetnih radnika, Svjetski dan urbanizma 
09. 11. Svjetski dan pronalazača, Svjetski dan borbe protiv fašizma
11. 11. Međunarodni dan nauke i mira 
13. 11. Svjetski dan kvaliteta
14. 11. Svjetski dan šećerne bolesti (Dijabetesa)
15. 11. Međunarodni dan hronične opstruktivne bolesti pluća
16. 11. Međunarodni dan tolerancije
17. 11. Svjetski dan nepušača, Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca
19. 11. Svjetski dan toaleta
20. 11. Svjetski dan djeteta, Dan ugroženosti pacijenata u ratu
21. 11. Svjetski dan televizije
23. 11. Međunarodni humanitarni dan
25. 11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama
28. 11. Dan bez kupovine
Treća nedelja u novembru  
Međunarodni dan sjećanja na žrtve automobilskih nesreća
Poslednji petak u novembru
Internacionalni dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR

01. 12. Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, Svjetski dan pomagala 
02. 12. Međunarodni dan ukidanja ropstva
03. 12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Dan borbe protiv lova
05. 12. Međunarodni dan volontera, Međunarodni dan zemljišta
07. 12. Međunarodni dan civilne avijacije
09. 12. Međunarodni dan borbe protiv korupcije
10. 12. Dan ljudskih prava
11. 12. Svjetski dan planina, Dan  UNICEF-a, Međunarodni dan astme
18. 12. Međunarodni dan migranata
22. 12. Svjetski dan orgazma
29. 12. Međunarodni dan biološke raznolikosti