OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISMENOG I USMENOG ISPITA ZA POZICIJU 4-DOKTOR MEDICINE PO JAVNOM OGLASU