OBAVJEŠTENJE O IZMJENI PODATAKA

Obavještavamo javnost da je u sudskom registru, kod subjekta upisa Javna ustanova „Dom zdravlja“ Kakanj, ul. Zeničko-partizanskog odreda broj 50, došlo do promjene naziva i sjedišta Ustanove, tako da je nakon izvršenih  promjena subjekat upisan sa sljedećim podacima:

Javna ustanova „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj

(skraćena oznaka firme: JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj)

Ul. Zeničko-partizanskog odreda broj 110, Kakanj

JI broj: 4218137370000

PDV broj: 218137370000