PROLJETNA AKCIJA ČIŠĆENJA KRUGA U JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ KAKANJ

U JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj organizovana je akcija čišćenja kruga oko centralnog objekta, dana 26.04.2024, kao i oko svi ostalih objekata gdje se pruža zdravstvena zaštita stanovništvu. Akcija čišćenja  se sprovodi u sklopu volonterske akcije čišćenja  općine Kakanj.  U akciji je učestvovalo preko 30 radnika JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj.

Pored navedenog, JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj je aktivni učesnik u ovogodišnjoj akciji čišćenja sa spremnom sanitetskom ekipom i vozilom u slučaju potrebe, jer akcija čišćenja sprovodi se u periodu od 22.04.2024. godine do 29.04.2024. godine na području kompletne općine Kakanj.