RADNICI JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ KAKANJ U PROLJETNOJ AKCIJI ČIŠĆENJA

U sklopu općinske ekološke  akcije  „Grablje, vreće i rukavice i svi u radne akcije“, koja traje od 21.03.2022. do 31.03.2022. godine, JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj uzela je učešće na način da će svakodnevno, dok traje akcija, obezbijediti  sanitetsku ekipu koja će dežurati i reagovati u slučaju nastanka eventualnih povreda kod učesnika u ovoj akciji.

Unatoč svim svojim svakodnevnim radnim obavezama,  vrijedni radnici ove zdravstvene ustanove su  se (dana 25.03.2022. godine) priključili ovoj općinskoj akciji i očistili krug oko JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj. Pored navedenog, očišćen je i prostor ispred svih ambulanti porodične medicine.

Na kraju, iskrene čestitke svim volonterima koji su se odazvali ove godine na proljetnu akciju čišćenja našeg grada, ali posebne čestitke svim radnicima JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj koji su se dobrovoljno pridružili akciji i inicijatorima ispred ove zdravstvene ustanove da se sprovede ovakva jedna ekološka akcija.