Redizajnirana web stranica JU “Dom zdravlja” Kakanj

Nakon otklanjanja tehničkih problema obavještavamo javnosta da je ponovno aktivna službena web stranica JU “Dom zdravlja” Kakanj i to zahvaljujući kakanjskoj softverskoj kompanija Kingdom Alliance d.o.o., na čijem čelu su Edin Bjelopoljak i Amer Sikira. Kingdom Alliance d.o.o. je redizajnirala, a potom donirala web stranicu JU “Domu zdravlja” Kakanj s ciljem olakšavanja komunikacije, informisanja i promocije usluga i aktivnosti JU “Dom zdravlja” Kakanj. Najiskrenije se zahvaljujemo ovoj organizaciji i ljudima koji je vode, jer su njihovi projekti, u četverogodišnjem periodu od kada postoje, prepoznati od Kaknja preko Zagreba i Dortmunda do dalekog Čikaga. Njihov koncept poslovanja baziran je „fair-play“ saradnji koja garantuje da je klijent potpuni vlasnik programskog koda i rješenja, ima uvid u kompletan razvoj rješenja, može nadograditi rješenje prema potrebama tržišta u bilo kojem trenutku, te njihov klijent dobija besplatnu korisničku i tehničku podršku, korisničko uputstvo i edukaciju uposlenika, tako da poslovnoj saradnji daju ogromnu širinu za dodatnim angažmanima i korištenje usluga. Još jednom iskazujemo svoju veliku zahvalnost ovoj kakanjskoj organizaciji uz želje da i dalje ostvaruju poslovne uspjehe diljem svijeta. Kinngdom Alliance, hvala na saradnji i susretljivosti!