Početna

JU "Dom zdravlja sa stacionarom" Kakanj

Dobrodošli

Zvanična internet stranica JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj

O NAMA

Zdravstvena zaštita za sve naše građane

U JU “Dom zdravlja” Kakanj dostupna je zdravstvena zaštita za sve naše građane bez obzira na vjeru, rasu, spol ili neko drugo obilježje. Mi nastojimo pružiti adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Uz konstantna ulaganja u nabavku i osavremenjavanje opreme želimo pratiti savremena medicinska dostignuća i tako olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti našim pacijentima.

Putem mreže ambulanti porodične medicine JU “Dom zdravlja” Kakanj građani Kaknja ostvaruju svoje pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i putem ostalih ambulanti.

Pored primarne zdravstvene zaštite građanima se pruža i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita. Određene specijalističko-konsultativne usluge pružaju naši specijalisti (oftalmolog, neuropsihijatar, internista, dermatovenerolog, pedijatar, fizijatar, radiolog, pneumoftiziolog, specijalisti stomatoloških disciplina, specijalisti: medicine rada i urgentne medicine, ginekolog), dok ostale usluge pružaju specijalisti iz KB Zenica (hirurg, otorinolaringolog, ortoped…)

COVID AMBULANTA

032/460-964

Pratite najnovija dešavanja i obavještenja u vezi aktuelne COVID 19 pandemije.

DZ Savjetuje

Kako postupati u slučaju zaraze COVID19

1.

Simptomi

Quisque placerat vitae lacus ut scelerisque. Fusce luctus odio ac nibh luctus, in porttitor theo lacus egestas.

2.

Kontaktirajte odmah

Quisque placerat vitae lacus ut scelerisque. Fusce luctus odio ac nibh luctus, in porttitor theo lacus egestas.

3.

Zaštitite sebe i druge

Quisque placerat vitae lacus ut scelerisque. Fusce luctus odio ac nibh luctus, in porttitor theo lacus egestas.

4.

Pratite upute ljekara

Quisque placerat vitae lacus ut scelerisque. Fusce luctus odio ac nibh luctus, in porttitor theo lacus egestas.

Kontaktirajte nas

Javne nabavke

Javne nabavke