ČESTITKA POVODOM 1. MARTA-DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Poštovani sugrađani, upućujem najiskrenije čestitike, svima onima kojima je Bosna i Hercegovina u srcu, povodom 1. marta-Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Direktor JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj

Tursum dr. Mirsad

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA ZA POZICIJU 6. I 7-MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR-OPŠTI SMJER PO JAVNOM OGLASU

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA ZA POZICIJU 10. I 11-SPREMAČICA-RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE PO JAVNOM OGLASU

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISMENOG I USMENOG ISPITA ZA POZICIJU 5-DOKTOR STOMATOLOGIJE PO JAVNOM OGLASU

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PISMENOG I USMENOG ISPITA ZA POZICIJU 4-DOKTOR MEDICINE PO JAVNOM OGLASU

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA ZA POZICIJU 9-FARMACEUTSKI TEHNIČAR PO JAVNOM OGLASU

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O PROVOĐENJU VAKCINACIJE PROTIV HPV-A NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ

U JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ KAKANJ UPRILIČEN ISPRAĆAJ PENZIONERA

Danas, 22.12.2023,  u JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj upriličen je svečani ispraćaj 8 penzionera koji su cio svoj radni vijek proveli radeći u ovoj zdravtsvenoj ustanovi.

Menadžment JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj  na čelu sa direktorom, a  u saradnji sa sindikalnom organizacijom, uručio je skromne poklone kao znak priznanja za osam penzionera.

Tokom ove godine penzionisani su: Šolbić Fahrija, Alajbegović Samiija, Delić Azra, Vehab Maida, Spahić Nermina, Haračić Mustafa, Begić Ferida i Čišija Suvada.

Novim penzionerima iz JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj pućujemo najiskrenije čestitike uz želje da ih prati dug život i dobro zdravlje u njihovoj zasluženoj penziji.

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA ZA POZICIJU 8-STOMATOLOŠKA SESTRA PO JAVNOM OGLASU

JU “DOM ZDRAVLJA SA STACINAROM” KAKANJ PRVA JAVNOZDRAVSTVENA USTANOVA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA KOJA JE INTEGRALNO CERTIFICIRANA I AKREDITOVANA

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH, organizovala je 07. i 08.12.2023. godine seminar ‘Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023’. Tema ovogodišnjeg skupa ‘Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023’ bila je ”Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama”.

Pored stručnih predavanja na ovom skupu dodijeljena su rješenja o certifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova na području FBiH, nekima parcijalno (certificirane ili akreditovane samo pojedine službe zdravstvene ustanove) a nekima integralno (certificirane ili akreditirane sve službe zdravstvene ustanove).

Među zdravstvenim ustanovama koje su uspješno okončale proces certifikacije i akreditacije tokom ove godine nalazi se i JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj. Inače ovo je prva javnozdravstvena ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona koja je integralno certificirana i akreditovana.

 U kontekstu uspješno okončane certifikacije i akreditacije JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj Valjevac dr. Salih, direktor AKAZ-a ističe sljedeće:

“Ovo je AKAZ-ova tradicionalna manifestacija koja se organizuje radi edukacije zdravstvenih radnika, ali i zbog uručenja rješenja onim zdravstvenim ustanovama koje su uspješno završile certifikaciju i akreditaciju ustanove. Jedna od javnozdravstvenih ustanova koja je uspješno tokom godine završila proces certifikacije i akreditacije je JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj. Ja koristim ovu priliku da čestitam ovoj zdravstvenoj ustanovi, njenom menadžmentu i radnicima, te da istaknem i značajan doprinos koordinatora kvaliteta iz ove zdravstvene ustanove koji je svojim radom i zalaganjem bio okosnica cijelog procesa certifikacije i akreditacije”.

Tursum dr. Mirsad, v.d. direktora JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj, između ostalog, navodi sljedeće:

“Mi smo proces certifikacije i akreditacije započeli prije gotovo tri godine, ali pandemija COVID-19 znatno je usporila njegovu dinamiku. Ovo je svakako veliki iskorak za ovu zdravstvenu ustanovu, jer će usluge koje mi pružamo našim pacijentima biti znatno kvalitetnije i sigurnije, te time doprinosimo sveukupnom poboljšanju i unapređenju zdravstvene zaštite na području općine Kakanj. Mi smo i do sada pružali stručno i profesionalno usluge našim pacijentima, ali ovo je sada finalizirano na način da za svaki tretman ili aktivnost postoji jasno utvrđena procedura koja olakšava rad radnicima, ali i pacijentima omogućava veću sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite”.

U svakom slučaju, najiskrenije čestitke JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj i njenim radnicima bez kojih se ni jedan proces ne može ni započeti, ali ni okončati.

Sretno u budućem radu!